مرور برچسب

دانستن توانستن است

آیا واقعا دانستن توانستن است؟ فکر می کنید چرا علی رغم تلاش زیادی که برای آموختن چیزی می  کنیم، باز هم نفع زیادی از آن عایدمان نمی شود؟ کوتاه پاسخ می  دهم، چون از استراتژی  های لازم برای بکارگیری آن دانسته  ها بی  بهره  ایم. اما این کتاب قدرتمند به ماکمک خواهد کرد که در هر سطح و موقعیتی که هستید با…
ادامه مطلب ...