مرور برچسب

رحمت الهی

هر کسی ممکنه هر عقیده ایی داشته باشه. و عقیده من به خداوند رحمان و رحیم بودن آن است. همیشه حدا را شکر میکنم چون کسی هست که بتونم به اون تکیه کنم، چون کسی هست که بی منت همیشه هوامو داره، چون کسی هست که که هیچ وقت آبروی بنده اش را نمیبره، چون کسی کست که میتونی همیشه هر چی دوست داری بهش بگی بدون اینکه…
ادامه مطلب ...